لیست جدیدترین محصولات


 • میناکاری گلدان تک پرداز 20 سانت 30

  میناکاری گلدان تک پرداز 20 سانت 30

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری شیرینی خوری 16 سانت پایه دار 29

  میناکاری شیرینی خوری 16 سانت پایه دار 29

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری گلدان 16 سانت طرح ترنج 27

  میناکاری گلدان 16 سانت طرح ترنج 27

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری جام تک 24-2

  میناکاری جام تک 24-2

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری کاسه پایه دار 25 سانت 26

  میناکاری کاسه پایه دار 25 سانت 26

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری کاسه پایه دار ۳۰ سانت طرح ترنج 25

  میناکاری کاسه پایه دار ۳۰ سانت طرح ترنج ...

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری جام تک 24

  میناکاری جام تک 24

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب خورشید 23

  میناکاری قاب خورشید 23

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب بته جقه ایی 22-3

  میناکاری قاب بته جقه ایی 22-3

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب بته جقه ایی 22-2

  میناکاری قاب بته جقه ایی 22-2

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب بته جقه ایی 22

  میناکاری قاب بته جقه ایی 22

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب ترنج 21

  میناکاری قاب ترنج 21

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری گلدان ۲۰ سانت پرداز 20

  میناکاری گلدان ۲۰ سانت پرداز 20

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری بشقاب سه تکه 19

  میناکاری بشقاب سه تکه 19

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری قاب سه تکه 18

  میناکاری قاب سه تکه 18

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  0 تومان
 • میناکاری جام هفت سین ۶ عددی17

  میناکاری جام هفت سین ۶ عددی17

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  420,000 تومان
 • میناکاری کاسه بشقاب 30 سانت 16

  میناکاری کاسه بشقاب 30 سانت 16

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  460,000 تومان
 • میناکاری کاسه بشقاب ۲۰ سانت 15

  میناکاری کاسه بشقاب ۲۰ سانت 15

   مینا کاری هنر اصیل ایرانی. که قدمت حدود ۵۰۰۰ سال دارد  و بر روی فلز مس انجام میشود.   این هنر را عروس هنرهای دستی و سنتی نام نهاده اند.  که با جادوی آب و خاک و آتش نقشهای چشم نواز ماندگار خلق میشوند.

  240,000 تومان

لیست مقایسه

لیست مقایسه
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید